Tipologia BSC

 

Conceptul Balanced Scorecard este cunoscut ca fiind un concept de management cu o flexibilitate si o adaptabilitate considerabile. Totusi, numeroasele forme de adaptare si aplicare ale BSC nu sunt documentate clar in literatura existenta pe aceasta tema. In consecinta, exista un grad considerabil de confuzie in raport cu subiect, atat in practica, cat si in teorie. Aproape fiecare articol dedicat BSC trateaza o versiune diferita cu privire la utilizarea si implementarea conceptului.

 

Asadar, cercetarea "oarba" asupra conceptului Balanced Scorecard si evaluarea impactului BSC asupra organizatiilor care l-au implementat pot fi foarte dificile si probabil un exercitiu irelevant ,avand in vedere ca fiecare organizatie are de fapt o interpretare diferita a ceea ce se afla in spatele acestui termen (Brudan, 2005).

 

Din acest motiv, una din problemele ce inca trebuie solutionate in literatura dedicata BSC este lipsa unei analize complete a conceptului Balanced Scorecard si a unei tipologii acceptate in mod unanim.

 

Brudan (2005) propune o tipologie Balanced Scorecard structurata pe cinci modele de implementare. In functie de componentele BSC si de folosirea acestui concept in organizatii, este propusa urmatoarea harta a tipologiei BSC:

 

     

 

Tipul BSC

Componente la nivel superior

Componente de baza

Componente la nivel

inferior

1

BSC pentru raportare

 -

 -

 -

Indicatori & Tinte

 -

 -

Colectarea datelor

Raportarea performantei

 -

2

BSC de tip functional

Strategia si Planul de afaceri

 -

 -

Indicatori & Tinte

 -

 -

Colectarea datelor

Raportarea performantei

Managementul initiativelor

3

BSC pentru control

Filosofia organizationala

Strategia si Planul de afaceri

 -

Indicatori & Tinte

Harta Strategiei

 -

Colectarea datelor

Raportarea performantei

-

4

BSC pentru aliniere

Filosofia organizationala

Strategia si Planul de afaceri

Starea Dorita de Evolutie

Indicatori & Tinte

Harta Strategiei

Obiective

Colectarea datelor

Raportarea performantei

 -

5

BSC complet

Filosofia organizationala

Strategia si Planul de afaceri

Starea Dorita de Evolutie

Indicatori & Tinte

Harta Strategiei

Obiective

Colectarea datelor

Raportarea performantei

Managementul initativelor / al integrarii

Sursa: Brudan (2005)


Tipul 1 – Balanced Scorecard pentru raportare

Balanced Scorecard pentru raportarea performantei este tipul cel mai de baza al BSC si este reprezentat de o lista a indicatorilor financiari si non-financiari, grupati in functie de anumite perspective. Doar un set selectiv de componente (trei) este folosit in cazul acestui tip de BSC: indicatori si tinte ca si componente de baza, colectarea datelor si raportarea performantei ca si componente de integrare. 

 

Acest tip de BSC nu include componentele la nivel superior / contextuale, nefiind legat de strategie. Cel mai des este folosit in calitate de instrument de comunicare interna / externa, pentru raportarea performantei. O modalitate comuna de utilizare a acestui tip de BSC este in contextul managementului cunostintelor, pentru a monitoriza activele tangibile si intangibile, sub diferite perspective organizationale. In plus, in cazul acestui tip de BSC, accentul este pe echilibrarea indicatorilor financiari cu cei non-financiari. Este o forma primara a Balanced Scorecard, fiind descris de Kaplan si Norton in articolul lor pe aceasta tema publicat in anul 1992. Scandinavia Navigator (Edvinsson & Malone, 1997) si Intangible Assets Monitor ( Sveiby, 1997) sunt instrumente asemanatoare acestui tip de BSC, ambele descrise drept instrumente de masurare a capitalului intelectual.

 

Tipul 2 – Balanced Scorecard de tip functional

Balanced Scorecard de tip functional este o variatie a BSC pentru raportare, constand din indicatori financiari si non-financiari, grupati sub diferite perspective, diferenta fiind accentul pus pe ariile functionale. Exemple ale acestui tip de BSC pot fi: Balanced Scorecard pentru IT, Balanced Scorecard pentru HR, Balanced Scorecard pentru Marketing, Balanced Scorecard pentru Distributie. Componentele BSC de tip functional sunt asemanatoare cu cele ale BSC pentru raportare. In plus fata de componenta de baza – indicatori si tinte – este inclus setul complet de componente la nivel inferior / de integrare, precum si un element din setul de componente la nivel superior, si anume Strategia si Planul de afaceri.

 

Acest tip de instrument este folosit, in primul rand, pentru masurarea performantei in raport cu diferite arii functionale din cadrul organizatiei, rolurile sale secundare fiind comunicarea interna / externa si managementul performantei resurselor umane. Acest tip de BSC pune un accent puternic pe o arie functionala, excluzand obiectivele strategice ale organizatiei, cu exceptia celor care sunt influentate de contributia specifica a ariei functionale. 

 

Tipul 3 – Balanced Scorecard pentru control

Acest tip de BSC implica implementarea BSC la nivel organizational, majoritatea componentelor acestui concept fiind descrise de Kaplan si Norton. Lipsesc Starea Dorita de Evolutie, folosirea obiectivelor strategice si a sistemului de management al initiativelor. Rolul pricipal al BSC pentru control este managementul performantei organizatiei, rolurile sale secundare fiind: managementul performantei resurselor umane, comunicarea interna / externa si managementul capitalului intelectual.


Tipul 4 – Balanced Scorecard pentru aliniere

BSC pentru aliniere implica implementarea BSC la nivel organizational, facandu-se un pas inainte pentru o implementare completa a BSC prin folosirea, in plus fata de componentele BSC pentru control, a Starii Dorite de Evolutie si a obiectivelor strategice.

 

Rolul de baza al acestui tip de BSC il constituie managementul la nivel strategic, cu accentul pus pe aliniere, iar rolurile secundare sunt: managementul performantei organizationale, managementul performantei resurselor umane, comunicarea interna / externa, managementul capitalului intelectual, managementul financiar si managementul proiectelor.


Tipul 5 – Balanced Scorecard complet

BSC complet reprezinta cel mai complex tip de implementare a Balanced Scorecard, asa cum este acesta descris de Kaplan si Norton (1996a; b; 2001; 2004a; 2004b; 2005). Contine un set intreg de componente, iar rolul sau principal il constituie managementul la nivel strategic, concentrandu-se atat pe aliniere, cat si pe control. Acest tip de BSC este, de asemenea, gestionat in mod proactiv spre o integrare extinsa in sistemele organizationale.

 

       

Tip BSC

Rol Principal

Alte Roluri

Gradul de utilizare estimat

1

BSC pentru raportare

Comunicare interna / externa

Managementul capitalului intelectual

Al 3-lea cel mai utilizat

2

BSC functional

Masurarea performantei

Managementul performantei (HR)

Comunicare interna / externa

Al 2-lea cel mai utilizat

3

BSC pentru control

Managementul performantei organizationale

Managementul performantei (HR)

Comunicare interna / externa

Managementul capitalului intelectual

Cel mai utilizat

4

BSC pentru aliniere

Management strategic - Aliniere

Managementul performantei organizationale

Managementul performantei (HR)

Comunicare interna / externa

Managementul capitalului intelectual

Management financiar

Managementul proiectelor

Al 4-lea cel mai utilizat

5

BSC complet

Management lstrategic - Aliniere si Control

Toate rolurile

Management in directia utilizarii polivalente a BSC

Al 5-lea cel mai utilizat

Sursa: Brudan (2005)


Speckbacher et al. (2003) propun trei tipuri de Balanced Scorecard utilizate in tarile vorbitoare de limba germana:

 

Tip BSC

Criterii

Balanced Scorecard Tipul l

(i) indicatori si/sau obiective strategice

(ii) grupate in perspective

Balanced Scorecard Tipul ll

Tip I +

(iii) opereaza cu relatii de tip cauza-efect

Balanced Scorecard Tipul lll

Tip II +

(iv) contine planuri de actiune / tinte

(v) corelat cu stimulentele financiare

Sursa: adaptata dupa Speckbacher et al. (2003)


Cobbold si Lawrie (2002) au grupat Balanced Scorecard in functie de maturizarea conceptului in timp, identificand astfel trei generatii:

 

 • Prima generatie Balanced Scorecard – accentul este pus pe masurarea performantei. Combina indicatorii financiari si non-financiari, grupati in patru perspective.
 • A 2-a generatie Balanced Scorecard – accentul este pus pe managementul performantei, BSC fiind format din Scorecard-ul cu Indicatori Cheie de Performanta (KPI) grupati in cele patru perspective si Harta Stategiei.
 • A 3-a generatie Balanced Scorecard – Starea Dorita de Evolutie este adaugata componentelor existente in cea de-a 2-a generatie BSC (Scorecard de performanta si Harta Strategiei).

 

Se pare ca este propusa si cea de-a 4-a generatie Balanced Scorecard, aceasta fiind prezentata ca o solutie ce duce la un nivel superior tehnicile curente in domeniul scorecard-urilor de performanta, legand aceste scorecard-uri de valoarea companiei si monitorizand impactul firmei in mediu si comunitate (The Business Farm, 2010).

 

 

Referinte

 • Brudan, A. (2005), Balanced Scorecard typology and organisational impact, KM Online Journal of Knowledge Management, Vol. 2, No. 1.

 • Cobbold, I. & Lawrie, G. (2002a), Performance Measurement Association.

 • Edvinsson, L. & Malone, M., S. (1997), Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, NY.

 • Kaplan, R., S. & Norton, D., P. (1992), The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, Vol. 70, No. 1, pp. 71-79.

 • Kaplan, R., S. & Norton, D., P. (1996a), Using the balanced scorecard as a strategic management system, Harvard Business Review, Vol. 74, No. 1, pp. 75-85.

 • Kaplan, R., S. & Norton, D., P. (2001), The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, MA.

 • Kaplan, R., S. & Norton, D., P. (2004a), Measuring the strategic readiness of intangible assets, Harvard Business Review, Vol. 82, No. 2, pp. 52-63.

 • Kaplan, R., S. & Norton, D., P. (2004b), Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston, MA.

 • Kaplan, R., S. (2005), How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-s model Strategy and Leadership, Vol. 33, No. 3, pp. 41-46.

 • Speckbacher et al. (2003), A descriptive analysis on the implementation of Balanced Scorecards in German-speaking countries, Management Accounting Research, Vol. 14, pp. 361-387.

 • Sveiby, K., E. (2004), Methods for Measuring Intangible Assets, disponibil la: http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm.

 • The Business Farm (2010), 4th Generation Balanced Scorecard, disponibil la: http://www.thebusinessfarm.com.au/LeftMenu/4th+Generation+Balanced+Scorecard.html. 

Conceptul BSC : Definitie

Catalogul de Produse si Servicii 2013
Software managementul performantei
smartKPIs Premium

Carti de Managementul Performantei