Politica de confidentialitate eBalancedScorecard.ro

 

Aceasta politica se refera la site-ul eBalancedScorecard.ro si la materialele publicate in cadrul acestuia. Va recomandam citirea cu atentie a Politicii de confidentialitate.

eBalancedScorecard.ro se obliga la protejarea intimitatii dumneavoastra. Aceasta politica subliniaza regulile si practicile noastre in ceea ce priveste prelucrarea informatiilor atat in cazul datelor online, cat si a celor offline. In masura in care oferiti date cu caracter personal, acestea vor fi tratate in conformitate cu aceasta politica. eBalancedScorecard.ro pune la dispozitie acest site in scop de informare si ca o resursa pentru vizitatorii si membrii nostri existenti sau viitorii.

eBalancedScorecard.ro si tot continutul sau reprezinta informatii confidentiale detinute de S.C. INTEGERPERFORM S.R.L.. Acestea nu tin de domeniul public si nu pot fi facute cunoscute fara acordul scris al S.C. INTEGERPERFORM S.R.L.. Denumirea site-ului web, logo-ul si continutul acestuia pot fi folosite odata obtinuta permisiunea scrisa din partea S.C. INTEGERPERFORM S.R.L., proprietar al site-ului eBalancedScorecard.ro.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. INTEGERPERFORM S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt: servicii de comunicații electronice și reclamă, marketing și publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a serviciilor oferite utilizatorilor prin intermediul platformei online, precum și includerea dvs. în listele de destinatari care primesc informări referitoare la produsele și serviciile noastre sau cele care vizează potențialii participanți la concursurile şi promoţiile organizate de S.C. INTEGERPERFORM S.R.L. Refuzul dvs. determină neînscrierea dvs. în baza de date a clienţilor noştri şi implicit lipsa accesului la informațiile furnizate prin intermediul platformei online gestionate de societatea noastră, precum și neparticiparea dvs. la acțiunile de informare și promoţiile organizate de societatea noastră.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu cerere scrisa semnată și datată conducerii S.C. INTEGERPERFORM S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modificari privind Politica de confidentialitate

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca Politica de confidentialitate a site-ului eBalancedScorecard.ro poate suferi modificari, desi estimarea este ca acestea, in cazul in care vor exista, vor fi minore. Vom face cunoscuta orice modificare a Politicii prin intermediul acestei sectiuni.

Catalogul de Produse si Servicii 2013
Software managementul performantei